DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK OLAN KUŞAK / “ و VAV ” KUŞAĞI

04.06.2021 13:21

Kuşak, yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş, yirmibeş – otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan kişiler topluluğudur. Dolayısıyla kuşak, insanlık tarihinin var olmasından bu yana kadar gelen bir olgudur.

Bizler kuşak kavramını televizyonlardaki “KUŞAK ÇATIŞMASI” başlıklı programlardan öte, genel olarak yaşça bizden büyük olan dedelerimizden veya ninelerimizden duyduk.

“Ahh evladım bizim zamanımızda böyle miydi?” Diyerek başlanıp eski kuşak ile şimdiki kuşak arasındaki farkları anlatırlardı bizlere..

Sonra yaşlar ilerledi zaman geçti.. Bu kez aynı serzenişi yani “Bizim zamanımızda…” diye başlayan serzenişi babalarımızdan duyduk..

Yıllar geçti ve geçiyor..

Şimdi aynı serzenişleri dünün gençleri olan bugün orta yaşa merdiven dayamış Cahit Sıtkı’nın deyimiyle “yolun yarısı” olan 35’li yaşları geride bırakmış insanlardan duyuyoruz..

Bu da bize bir gerçeği haykırıyor..

Küçükler hep küçük kalmıyor, büyüyor. Gençler elbet yaşlanıyor. Ve her yaşayan bir şekilde bu dünyadan ebedi aleme göç ediyor. Yani zaman geçiyor, her yaşın ve kuşağın dönemleri geride kalıyor.

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz kuşak isimlendirmeleri ve bu kuşaklar arasındaki farklılıklar bir çok kez tartışma konusu ediliyor. X kuşağı , Y kuşağı, Z kuşağı derken kafalar karışıyor.

Peki nedir bu X,Y,Z kuşakları?

1965-1980 yılları arasında doğanlar X Kuşağı adını alırken,

1980-2000 yılları arası doğanlar Y Kuşağı,

kimi kaynaklarda 1996 sonrası doğanlar denmesine rağmen genel kabule göre 2000 yılı ve sonrasında doğanlar ise Z Kuşağı olarak adlandırılıyor.

X, Y ve Z kuşakları sahip oldukları özellikler bakımından oldukça büyük farklar barındırıyor. Bu nesillerin teknolojiye, iş hayatına, sosyal çevreye ve hayata uyum sağlamaları değişiklik gösteriyor.

Bunlardan X kuşağı; zorluk ve yokluk yıllarıyla mücadele ederek gelişmiştir. Bu nedenle iş ve sosyal hayatlarında tecrübe sahibidirler.

Y kuşağı; teknolojinin ilerlediği dönemdeki insan topluluklarından oluşur.

Z kuşağı ise teknoloji ile doğmuştur. Çevrenizde daha adını bile söylemeden akıllı tablet ve telefonlarla cirit atanlar işte tam da bu kuşaktır.

Günümüz kuşağı olan Z kuşağını yakından ele alacak olursak, bu kuşağın artı ve eksi özellikleri vardır.

Örneğin dünyada yaşananları takip eder ve ilgilidir. Kendi dünyasına çekilip ne olursa olsun bir tavır sergilemez. Bilgilerin izinden gitmeyi severler ve ne istediklerini gayet iyi bilirler. Özgüvenleri yüksektir ki yüksek öz güven pek çok kapının anahtarıdır. Eğitim ve yaratıcılığa önem verirler bu da iş hayatında önemli yerlere gelmelerine olanak sağlar.

Bunların yanında eksi özellikleri ise; toplumsallaşmadan ziyade bireyci yaklaşımı benimserler. İkili ilişkilerde çok iyi oldukları söylenemez. Takım çalışmalarına alışık olmadıkları için “ekip” kavramı onlar için çok bir şey ifade etmez. Daha çok yalnız olmaya alışıktırlar. Kuralları tanımazlar ve isteklerinden emin oldukları için onları ikna etmek zordur. Aileleri ile sık sık çatışmaya girebilirler bunun nedeni doğru bildiklerini daima savunmaları ve dışarıdan bir fikre çok sıcak bakmamalarıdır. (Bunlar gibi bir çok özellik sayılabilir.)

Tüm bu kuşakların değeri insana ve İslam’a verdiği katkı ile ölçülebilir.

Hangi kuşaktan olunursa olunsun önemli olan “ و (Vav) Kuşağı” içerisinde yer alabilmektir.

Peki nedir “ و (Vav) Kuşağı”?

Vav Kuşağı;

Allaha tam anlamıyla teslim olmuş, Rasulünün yoluna tabi olmuş müstesna bir kuşaktır.

Hayatının merkezine Kuran ve sünneti yerleştirerek dünyaya bu perspektiften bakan bir kuşaktır.

Hakkı, hakikati ve adaleti şiar edinmiş, edebi ve hayayı kuşanmış, kendisini ilme adamış, ahlak-irfan ve hikmetle bezenmiş bir kuşaktır.

İşlerinde ve insani ilişkilerinde kişisel menfaatlerini değil, Allah’ın rızasını gözeten bir kuşaktır.

Kazancının helal olmasına özen gösteren, haksız kazanç elde etmekten ve harama bulaşmaktan geri duran bir kuşaktır.

Zalimin karşısında durarak zulme rıza göstermeyen, bu zulmü eliyle ortadan kaldırmaya çalışan, buna gücü yetmezse diliyle hakikati haykırarak kınayan, diliyle de olmazsa kalbiyle buğzeden bir kuşaktır.

Ne olursa olsun saygıyı elden bırakmayan, büyüklerine hürmet eden, anne ve babasına itaat gösteren, Allah’ın rızasını kazanmanın yolunun anne ve babanın rızasını kazanmaktan geçtiğinin farkında olan bir kuşaktır.

Modernizmden etkilenerek aslını unutmayan, sekülerizme dalarak ahiretini harap etmeyen, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ise ahiret için çalışan bir kuşaktır.

İster X kuşağında, İster Y kuşağında, İster Z Kuşağında; hangi kuşakta yer alırsak alalım, “Vav Kuşağına” katılmak bizim elimizde.. Tüm olumsuzlukları geride bırakıp “Vav kuşağında” kendine yer bulabilenler şüphesiz kazançlı çıkan taraftadır.

Çünkü dünyayı değiştirecek olanlar Kuran-Sünnet ışığında ilerleyen “Vav Kuşakları” olacaktır..

Allah razı olduğu kulları arasına girebilmeyi nasip eylesin.

Selam ve dua ile…

AHMET ERDEM BOZKURT
AHMET ERDEM BOZKURT
ahmeterdembozkurt@gmail.com
1991 yılında Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk tahsilini Safranbolu Misak-ı Milli İlköğretim Okulunda, Lise tahsilini ise Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2011 yılında Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı ve aynı üniversiteden 2015 yılında mezun oldu. 2015- 2018 yılları arasında çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptı. 2016 yılında Bartın Üniversitesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku alanında Yüksek Lisansına başladı ve 2019 yılında, “İslâm Hukûkunda Şûrâ ve İstişâre” konulu teziyle mezun olarak “Bilim Uzmanı” unvanını kazandı. Çeşitli akademik çalışmaları ve makaleleri bulunan Bozkurt, 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatip olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.